سفارش تبلیغ
صبا

 اندر تاریخ شکل گیری روستاهای تویسرکان

‌ایجاد و تشکیل تعداد 7 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان تویسرکان تابع استان همدان

2/2/1366

‌ایجاد و تشکیل تعداد 7 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان تویسرکان تابع استان همدان
1366.02.02 - .94120ت264 - 1366.04.25 - 426
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&؟؟
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.2.2 بنا به پیشنهاد شماره 9864.1.5.53 مورخ 1365.10.22 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه 1362 مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده 3 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور‌تصویب نمودند:
‌در شهرستان تویسرکان تابعه استان همدان تعداد 7 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه‌های1.250.000 ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:
1 - دهستان قلقل‌رود
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای فرسفج مشتمل بر 18 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - فرسفج، 2 - چاشت خوره، 3 - جرا، 4 - سوتلق، 5 - منجان، 6 - حاجی‌تو، 7 - قلی‌لاله سفلی، 8 - سادات‌آباد، 9 - برفیان، 10 - کیم‌آباد، 11 -‌قاسم‌آباد، 12 - امیرآباد، 13 - هزاره، 14 - برگچه، 15 - گلیان، 16 - فتح‌آباد، 17 - اکبرآباد، 18 - قلی‌لاله علیا.
2 - دهستان کرزان رود
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای باباپیر مشتمل بر 11 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - باباپیر، 2 - کرزان، 3 - بوجان، 4 - گشانی، 5 - باباپیرعلی، 6 - کلنجان، 7 - سنجوزان، 8 - قلعه نوروز، 9 - آرزوج، 10 - زیوج، 11 - ناصریه.
‌تذکار: نام روستای ردیف 11 دهستان فوق قبلاً محمدآباد بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به ناصریه تغییر می‌یابد.
3 - دهستان میان‌رود
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای والاشجرد مشتمل بر 26 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - والاشجرد، 2 - لامیان، 3 - شأن‌آباد، 4 - قلعه‌نو، 5 - کمانگران، 6 - کارخانه، 7 - کنجوران سفلی، 8 - مرادآباد، 9 - هوش، 10 - سگاوی، 11 -‌قصبستان، 12 - کنجوران علیا، 13 - قشلاق‌پوست شوران، 14 - مین‌آباد، 15 - سازیان، 16 - تقی‌آباد، 17 - مبارک‌آباد ویله، 18 - جوادیه، 19 - گاوکران، 20- کنجوران وسطی، 21 - باقرآباد، 22 - تپه‌کبود، 23 - ده سفید، 24 - مزرعه درخت‌زار، 25 - مزرعه میاندره، 26 - علی‌آباد.
‌تذکار: نام روستاهای ردیف 3 و 18 و 23 و 24 و 25 دهستان فوق قبلاً شهن‌آباد و معتصم‌آباد و قلعه‌سفید و مزرعه تکلو و مزرعه ملک منصور بوده که بر اساس‌این تصویب‌نامه به شأن‌آباد، جوادیه، ده سفید، مزرعه درخت‌زار، مزرعه میاندره تغییر می‌یابد.
4 - دهستان خرمرود
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اشتران مشتمل بر 23 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - کهنوش، 2 - وردآورد علیا، 3 - اشتران، 4 - کندر، 5 - شهرستانه، 6 - حاجی‌آباد، 7 - قلعه استیجان، 8 - قلقل، 9 - ابرلاق سفلی، 10 - وردآورد وسطی،11 - سیستانه، 12 - وردآورد سفلی، 13 - ابدالان، 14 - سوری، 15 - تیمیجان، 16 - ترمیانک، 17 - ابرلاق علیا، 18 - بهارآب، 19 - گنبله، 20 - نجف‌آباد،21 - آلوزار، 22 - سیل‌گاه، 23 - گردگان.
‌تذکار: نام روستاهای ردیف 18 و 21 و 22 دهستان فوق قبلاً قلعه امیرخان، سوران ولپان بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به بهارآب، آلوزار و سیل‌گاه تغییر‌می‌یابد.
5 - دهستان حیقوق‌نبی
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای جعفریه مشتمل بر 26 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - فریازان، 2 - آرتیمان، 3 - عیان‌آباد، 4 - جعفریه، 5 - امام‌زده زید، 6 - مالیچه، 7 - مبارک‌آباد، 8 - رودآور، 9 - قلعه قاضی، 10 - دارانی سفلی، 11 -‌گل‌آباد، 12 - دارانی علی، 13 - محمودآباد، 14 - نجفیه، 15 - نقده، 16 - سهام‌آباد، 17 - آریکان، 18 - ریواسیجان، 19 - قلعه بختیار، 20 - قلعه شیخ، 21- دورودان، 22 - سهامیه، 23 - مزرعه خرم، 24 - چالاب، 25 - راهدارخانه، 26 - فرمانیه.
‌تذکار: نام روستاهای ردیف 3 و 4 و 5 و 12 و 14 و 21 و 23 دهستان فوق قبلاً قلعه آقابیک، قلعه جعفربیک، شاه زید، کل‌آباد، پیلان گرگ و قلعه اجل‌بیک بوده‌که بر اساس این تصویب‌نامه به عین‌آباد، جعفریه، امام‌زاده زید، دارانی علیا، نجفیه، دورودان و مزرعه خرم تغییر می‌یابد.
6 - دهستان کمال‌رود
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای میانده مشتمل بر 12 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - بابا کمال، 2 - میانده، 3 - حمیل‌آباد، 4 - زاغه، 5 - یعقوب‌آباد، 6 - درواز، 7 - احمدآباد، 8 - بوستاندر، 9 - ابودردا، 10 - هرهره، 11 - گل زرد
12 - مزرعه حمیلیه.
‌تذکار: نام روستاهای ردیف 5 و 12 دهستان فوق قبلاً یعقوب شاه و مزرعه قلعه بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به یعقوب‌آباد و مزرعه حمیلیه تغییر می‌یابد.
7 - دهستان سید شهاب
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سید شهاب مشتمل بر 10 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - سید شهاب، 2 - جیجانکوه، 3 - اشترمل، 4 - بادامک، 5 - پیر غیب، 6 - سنگ سفید، 7 - خیرآباد، 8 - شوق‌آباد، 9 - دولایی، 10 - مزرعه گندم‌زار.
‌تذکار: نام روستای ردیف 10 دهستان فوق قبلاً مزرعه خرابات بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به مزرعه گندم‌زار تغییر می‌یابد.
‌تبصره 1
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوطه منظور نشده مادامی که‌دهستان‌بندی در شهرستانهای همجوار به اجراء در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان مربوط در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا در آینده در آن بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.


تاریخ : سه شنبه 88/4/2 | 10:10 عصر | نویسنده : نویسنده : عباس عبدالمحمدی | نظرات ()
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.